Afspraken

Voor afspraken of informatie kunt u ons bereiken op ons algemene telefoonnummer,
en e-mail adres:Telefoon          045-5457028                                045-5462288
E-mail             info@schoutropwaltmans.nl

Openinstijden Fysiotherapie Schoutrop Waltmans.

Maandag 07.30 – 19.30
Dinsdag 07.30 – 19.00
Woensdag 07.30 -19.30
Donderdag 07.30 -19.00
Vrijdag 07.30 -18.30
Zaterdag 08.00 -10.00

De eerste afspraak
U kunt bij ons een afspraak voor behandeling maken, u heeft hiervoor geen verwijzing nodig.

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek:
Als u een verwijzing van uw arts of specialist heeft.

•         Indien op verwijzing van  uw arts of specialist  de verwijzing
•         Geldig bewijs van inschrijving van uw zorgverzekeraar (met nummer)  en uw identiteitsbewijs

Wij adviseren u van te voren na te gaan, welke vergoeding in uw polis is opgenomen!!

Tijdens de eerste afspraak brengt uw therapeut uw klachten in kaart.
Hij/zij stelt naar aanleiding van uw verzoek om hulp of advies diverse vragen.
Daarna volgt het onderzoek.
Uw therapeut stelt hierna samen met u een behandelplan op.

De volgende afspraken
Zoals met u overeengekomen krijgt u een of meerdere vervolgafspraken.
Soms zijn meerdere afspraken per week nodig. Uw therapeut vertelt u van te voren hoeveel behandelingen hij/zij verwacht nodig te hebben voor een goed behandelresultaat. Zo nodig wordt het behandelplan in de loop van de behandelingen aangepast.

Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren terecht. Kunt u uitsluitend in de avonduren komen, overleg dit dan van tevoren met de fysiotherapeut. Hij kan u informeren over de mogelijkheden.

Behandeling aan huis
Behandeling aan huis is na overleg op advies van de arts/specialist op verwijzing mogelijk.

Afmelden
Wanneer u op een gemaakte afspraak niet kunt komen, horen wij dat graag tijdig van u. Nadere informatie hierover vindt u in de betalingsvoorwaarden en de behandelovereenkomst.

Het telefoonnummer van de praktijk  045 – 5457028 (Mc de Linde) of 045- 5462288  (dependance de Holz).

Het kan voorkomen dat wij u niet telefonisch te woord kunnen staan.  Ook kunt u ons bereiken via e-mail info@schoutropwaltmans.nl

Betaling
Bent u bij het ziekenfonds verzekerd, dan brengen wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd, krijgt u een rekening.

Contact met uw arts
De therapeuten van het de praktijk vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is met uw arts of andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Uw therapeut geeft de arts, die u heeft verwezen, informatie over het verloop en
het resultaat van de behandeling. Indien nodig neemt uw therapeut, met uw toestemming, persoonlijk contact op met uw arts.

Tarieven
Voor zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben,  geldt dat de tarieven voor  een behandeling contractueel  zijn afgesproken met uw zorgverzekeraar, u kunt deze tarieven opvragen bij uw zorgverzekeraar. Raadpleeg daarom altijd u polisvoorwaarden

Fysiotherapeuten zijn verplicht een openbare prijslijst bekend te maken aan niet verzekerde patiënten en patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende fysiotherapeut heeft gesloten.

Tarieven 2018
In het onderstaande overzicht vindt u de tarieven van de verschillende therapieën waarvoor u in de praktijk voor Fysiotherapie Schoutrop Waltmans  terecht kunt. Indien u niet , onvoldoende verzekerd, of er geen contractuele (prijs)afspraken zijn met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de nota en  hanteren wij onderstaande tarieven.

Prestatie Tarief  in euro
Regulaire zitting Fysiotherapie € 29,25
Manuele therapie € 37,15
Oedeem therapie € 38,50
Extra lang zitting bij complexe en/of meervoudig zorgvragen € 39,90
Screening € 10,25
Intake en onderzoek na screening € 30,80
Intake en onderzoek na verwijzing € 41,05
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 51,20
Toeslag voor aan huis behandeling € 10,30
Toeslag voor behandelingen in bejaarden- c.q. verzorgingstehuis €  4,95
Niet nagekomen afspraken € 29,25
Eenvoudige ,korte rapporten € 29,25
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 40,50
Tapen een bandages: Medical taping exclusief materiaal €  7,50
                                     : Bandages bijvoorbeeld   knie, enkel, etc. Materiaal kosten
Diversen                     :  Rol Cure tape per stuk €  5,00
                                     :  Rol Sporttape per stuk €  3,50
                                     : Schouder stretcher per stuk €  6,50