Fysiotherapie

16068_nl_editor-photo27
U en fysiotherapie
Bewegen lijkt vanzelf sprekend. Het goed functioneren van het lichaam is de gewoonste zaak  van de wereld voor iedereen. Maar niet voor iedereen. Bewegen kan ook een last zijn. Vaak kunnen die klachten uitstekend worden behandeld. Dat is het specialisme van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut is er voor iedereen. Het is verstandig om meer van de mogelijkheden af te weten.In een aantal artikelen zullen we u bekend makende mogelijkheden van de fysiotherapie en haar specialisaties.

1. Fysiotherapie: een introductie
Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. ook gevolgen van functiestoornissenaan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering.

De fysiotherapie heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkeld.
Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut worden gesteld. Zo is de opleiding tot fysiotherapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hoge School voor Gezondheidszorg (HBO). Ook de beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken voortdurend de kwaliteit.
Mede dankzij hun inspanningen bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennis-uitwisselingsprojecten.

De fysiotherapie investeert al jaren in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening. Die ontwikkeling is nog steeds in volle gang.

Centraal staat uw belang: nu en in de toekomst

2. De fysiotherapeutische behandeling
Jaarlijks brengen ruim 1,5 miljoen mensen een bezoek aan een fysiotherapeut. De fysiotherapeut oefent zijn beroep uit in een praktijk, bij mensen thuis of in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, revalidatiecentrum,  bejaardenhuis of verpleeghuis.

Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur.  Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek.  Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteldAl tijdens bet eerste bezoek kan hiermee worden begonnen. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeuttijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan.

In een zorginstelling heeft een fysiotherapeut een belangrijke taak binnen het gehele team van specialisten en zorgverleners.
Mede door de inzet van de fysiotherapie kan de opnameduur in een instelling steeds korter worden.

Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Dit preventieve karakter van de fysiotherapie is een middel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken.

3. Fysiotherapie is therapie op maat
Een fysiotherapeut levert maatwerk.
Geen enkele patiënt is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden.

De meest voorkomende therapieën zijn:

Bewegingstherapie.
Deze behandelmethode wordt ook wel oefentherapie genoemd en is de belangrijkste pijler van de fysiotherapie. Doel ervan is bijvoorbeeld het beïnvloeden van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten, het vergroten van de spierkracht, het aanleren van een betere houding, een beter evenwicht of een betere ademhalingstechniek en het leren ontspannen. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van trainingsapparatuur. Voor een goed resultaat is thuisoefenen essentieel.

Massage.
Massage is al sinds eeuwen een hulpmiddel tegen pijn. Doel van massage is, naast pijn dempen, het bevorderen van de bloedsomloop in de weefsels en het verminderen van de spierspanning.

Fysiotechniek.
Onder fysiotechniek vallen onder meer warmtebehandeling, ijspakking, elektrotherapie, lichttherapie en geluidsgolftherapie. Deze technieken worden vooral ingezet om weefsels te laten herstellen en pijn te verlichten. Deze therapieën kunnen apart of gecombineerd worden toegepast.

4. De fysiotherapie en zijn partners in gezondheid.
Vanaf 1 januari 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk.
Soms is het nog onduidelijk of een bepaalde klacht door middel van fysiotherapie kan worden behandeld. Er kan dan een consultatief onderzoek bij de fysiotherapeut worden aangevraagd om te kijken of therapie zin heeft. Wanneer dit het geval is, volgt verdere behandeling. Bij beëindiging van de therapie stuurt de fysiotherapeut meestal een brief naar de verwijzer met een verslag van het verloop en het resultaat van de behandeling. Ook bevat de brief een advies over eventuele vervolgbehandeling. Tussen de fysiotherapeut en de verwijzer bestaat vaak een hechte relatie. Een goed onderling contact tussen u en de fysiotherapeut is van minstens even groot belang. Zonder vertrouwensband en open communicatie wordt het moeilijk een behandeling tot een succes te laten worden. In alle fasen van de therapie wordt u daarom betrokken bijde stand van zaken en het vervolg. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan het herstel van uw gezondheid.
Leder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel: beter worden.