Informatie

Schoutrop Waltmans: één praktijk .

  16068_nl_editor-photo29

,,De afgelopen jaren is de gezondheidszorg sterk veranderd,’’ zegt fysiotherapeut Eric Schoutrop.
,,Niet alleen zijn patiënten mondiger en kritischer maar wordt ook de zorgvraag complexer. Daarom is intensieve samenwerking steeds belangrijker. Binnen het Medisch Centrum De Linde, het grootste en best geoutilleerde in zijn soort in de Parkstad, krijgt die samenwerking tussende verschillende medische disciplines en de fysiotherapie in het bijzonder, gestalte.”

Door de totstandkoming van het Medisch Centrum de Linde (totaal bijna 4000 m² dank zij de ruime parkeergelegenheid), waarin het grootste deel van de medische zorg (huisartsen, fysiotherapie, apotheek, wijkzorg, logopedie etc.) voorhanden is, ontstaat er zorg op maat onder één dak.

Fysiotherapie wordt door de praktijk Schoutrop Waltmans op twee locaties worden ingevuld. Hoofdlocatie van het samenwerkingsverband is de fysiotherapie in het Medisch Centrum de Linde gelegen te Chevremont/Kerkrade aan de Lindenhof 1, daarnaast zal er een dependance gevestigd worden aan de Holzstraat 4
Binnen het samenwerkingsverband is een breed aanbod van fysiotherapeutische zorg. Naast de reguliere fysiotherapie, manuele therapie, oedeem- en kinderfysiotherapie, is er ruimte voor individueel of in groepsverband, onder begeleiding van geschoolde fysiotherapeuten te oefenen bij specifieke aandoeningen zoals luchtwegaandoeningen (COPD),suikerziekte, artrose en hart- en vaatlijden).

Voor meer informatie, kunt u onze website raadplegen www.schoutropwaltmans.nl of bellen naar het Medisch Centrum De Linde 045-5457028 of onze lokatie De Holz 045-5462288.

Marianne Schoutrop
Erik Schoutrop
René Waltmans

Het kinderteam

De logopedisten, de ergotherapeut, de kinderfysiotherapeut en de kinder- en jeugdpsycholoog van Medisch Centrum de Linde hebben een team gevormd. ‘Het Kinderteam’ biedt zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar woonachtig in de regio Parkstad. Deze zorg wordt geboden in de vorm van onderzoek, behandeling, advies, preventie en voorlichting aan kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten e.a.

Vaak zijn er problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden. In dat geval kan er binnen Medisch Centrum de Linde multidisciplinair behandeld worden. Door het zorgaanbod op elkaar af te stemmen wordt er zo optimaal mogelijk aangesloten bij de hulpvraag van het kind, waarin het kind zelf centraal staat. Dit met het doel om kwalitatief betere en snellere zorgverlening te bieden.

Op dit moment zijn in Kinderteam MC de Linde vier disciplines vertegenwoordigd:

  • Praktijk voor logopedie, Lotte Gijssen
  • Praktijk voor ergotherapie, Jaimy de Kok
  • Praktijk voor psychologie Lionarons,
  • Praktijk voor fysiotherapie Schoutrop Waltmans, Manouk Kessels

Als Kinderteam MC de Linde willen we professionaliteit uitstralen. Belangrijk is dat de hulpvraag van het kind en ouders/verzorgers centraal staat. Alle disciplines van het kinderteam zijn dan ook lid van de eigen beroepsvereniging en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.