Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op allerlei problemen die kunnen ontstaan in de ontwikkeling bij kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar.

Heeft uw kind een achterstand in zijn/haar bewegingsontwikkeling of problemen met bewegingsvaardigheden (zowel fijne als grove motoriek), dan kan de kinderfysiotherapeut uw kind hierbij helpen.  Indien u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd (vrijblijvend) contact opnemen.

Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs. Bij sommige kinderen verloopt dit moeizamer en kan deze ontwikkeling vertraagd zijn. Dit kan door te weinig bewegingservaring of door een aandoening aan de zintuigen of het houdings- en bewegingsapparaat zijn. Ze hebben meer tijd en oefening nodig om een ontwikkeling onder de knie te krijgen of ze moeten leren om met minder mogelijkheden de vaardigheden zo optimaal mogelijk onder de knie te krijgen.

Zuigelingen (0-2 jaar) zullen voornamelijk in de eigen vertrouwde thuissituatie worden onderzocht en behandeld. Indien het onmogelijk is om naar de praktijk toe te komen is er vaak in overleg met school ook de mogelijkheid om het kind op school te behandelen.

De kinderfysiotherapeut is o.a. gespecialiseerd in de volgende aandoeningen:

 • Vroeggeboorte of een laag geboortegewicht in verhouding tot de zwangerschappduur
 • Voorkeurshouding bij zuigelingen
 • Grof motorische ontwikkelingsproblemen
  • Moeite met leren rollen, zitten, kruipen, staan op lopen
  • Billenschuiven / tenenlopen
  • Veelvuldig vallen
  • Niet meekomen tijdens de gymles, zwemles of andere sportactiviteiten
 • Fijnmotorische ontwikkelingsproblemen
  • Problemen met tekenen, kleuren, knippen, plakken
  • Onleesbaar handschrift of pijn tijdens het schrijven
  • Moeite met leren veters strikken
 • Bewegingsangst
 • Moeite met eigen lichaamsbesef en oriëntatie in de ruimte
 • Problemen met netjes eten en/of aankleden
 • Centraal- of perifeer neurologische aandoeningen
  • Cerebrale parese
  • OBPL: obstetrisch plexus brachialis laesie (ook wel Erbse parese genoemd)
  • Spina bifida
 • Orthopedische klachten
  • Heupklachten (bijv. M. Perthes)
  • Knieklachten
  • Afwijkende stand van voeten
  • Pijnklachten aan armen, benen, rug
  • Scoliose
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Spierziekten
 • Stofwisselingsziekten
 • Syndromen
 • Beperkte conditie door hart- en longklachten, lang ziek zijn of operatie
 • Ademhalingsproblemen (astma, hyperventilatie)
 • Klachten als gevolg van hypermobiliteit
 • Problemen als gevolg van een slappe spierspanning
 • Hoofdpijn
 • Motorische problemen als gevolg van overgewicht
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten